Aprovada la convocatòria 2019 d’ajuts a les famílies vulnerables per fer front a l'IBI

El govern destinarà 200.000 euros a aquests ajuts

El proper 19 d’agost sobrirà el termini per a presentar les sol·licituds a la convocatòria d’ajuts a les famílies vulnerables per fer front al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI), tant si són propietàries com llogateres d'un habitatge a Cerdanyola. El període de sol·licituds es tancarà dimecres 16 d’octubre.

Aquest ajut el poden sol·licitar les persones o unitats familiars que presentin vulnerabilitat econòmica que dificulti el pagament de l’IBI. A més, la persona o unitat familiar sol·licitant de l’ajut han de complir els requisits que recull l’ordenança reguladora.

L’any passat es van beneficiar d’aquest ajut 272 famílies i aquest any, l’Ajuntament tornarà a destinar-hi una partida de 200.000 euros. Segons informa el consistori, l’import subvencionable es calcularà mitjançant una fórmula que té en compte el valor cadastral de l’immoble, que ha de ser la residència habitual, fent que la quota sigui proporcional a aquest. La fórmula que es fa servir per calcular l’ajut és ‘valor cadastral de l’habitatge x tipus impositiu x 0,8'.

 

Requisits per optar a l’ajut

Segons especifica l’Ajuntament, els requisits per optar a aquest ajut econòmic són:

 
  • Figurar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l’1 de gener de 2019.
  • Tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual a Cerdanyola del Vallès.
  • No disposar de cap més immoble, llevat d’1 pàrking i un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual. Queden exceptuats aquelles persones que disposin d’un percentatge de titularitat de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de l’habitatge habitual.
  • Trobar-se dins dels barems econòmics següents (ingressos anuals):

 

Un dels requisits per optar als ajuts és trobar-se dins dels barems econòmics següents

Consulteu aquí totes les bases de la convocatòria, i descarregueu-vos en aquest l'enllaç els formularis a omplir per realitzar la sol·licitud. 

 

Quan i on sol·licitar l’ajut

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (passatge de l’Ajuntament s/n) entre el 19 d’agost i el 16 d’octubre. L’horari de presentació és 8:30 h a 14 h fins al 30 d’agost i de 8:30 h a 16 h a partir de l’1 de setembre.+

 

 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?