Ajuntament

Ignacio Laguna, portaveu de la Plataforma NO Tribut, s'ha dirigit als concentrats davant l'Ajuntament de Cerdanyola
per Pol Prats Vila