Cerdanyola, segon municipi del Vallès amb la bretxa salarial més alta

L'any 2017, la bretxa salarial de gènere a Cerdanyola va ser del 29,1%, per sobre de la mitjana catalana

Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès van ser els municipis amb una bretxa de gènere més accentuada. Segons dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental referents a 2017, Cerdanyola va arribar al 29,1% i Sant Cugat al 32,1%. El salari mitjà dels homes a la comarca del Vallès va ser de 31.816€/any i el de les dones de 23.934€/any, el que suposa una diferència salarial entre homes i dones del 24,8% (7.882€). 

L'edat, la formació, el nivell educatiu i el tipus de contracte també fomenten les diferències salarials. La variació del sou mitjà entre sexes a les edats més avançades va ser de 31,4%, en canvi, al grup més jove va arribar a ser del 15%. Les diferències salarials segons nivell educatiu també són superiors al 25% en totes les etapes, sent la més acusada entre els treballadors i treballadores de primera etapa de secundària i etapes inferiors (31,1%).

 
S'indiquen de major a menor els municipis del Vallès que pateixen la bretxa de gènere

La bretxa salarial en funció del grup professional més masculinitzat és el dels Oficials i especialistes, on destaca la diferència més gran: un 33,5%. Pel que fa als sectors d’activitat, a les Activitats professionals i administratives s'hi troba un 30% de variació. 

Per una altra part, i segons el tipus de contracte i jornada, les majors diferències es van produir als contractes indefinits amb un 26,7% i a la jornada completa amb un 17,8%. Així i tot, cal destacar que als contractes parcials i temporals les dones reben uns salaris lleugerament més elevats.

 
S'indiquen de major a menor els grups, sectors i tipus de contracte i jornada on es pateix més la bretxa de gènere

 

Els guanys salarials als municipis

L'estudi de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a més de posar en evidència les diferències salarials de gènere, també situa el focus en els salaris mitjans en relació amb les característiques personals i la situació laboral dels assalariats i assalariades de la comarca i els guanys salarials dels treballadors del Vallès. El salari mitjà a Cerdanyola del Vallès va ser de 28.070€/any l'any 2017.

Més info: Cerdanyola, segon municipi del Vallès amb el salari anual més elevat