ERC s'oposa a la proposta de Pressupost Municipal del govern local

El Pressupost Municipal es votarà el 10 de desembre en un Ple Extraordinari

El grup municipal d'Esquerra Republicana a Cerdanyola ha anunciat que s'oposaran a la proposta de Pressupost Municipal que el govern local del PSC plantejarà en un Ple Extraordinari el divendres 10 de desembre. ERC assegura que el govern no ha volgut negociar els pressupostos amb el partit republicà i considera que els pressupostos "no resolen els problemes actuals, ni afronten les deficiències endèmiques de la ciutat i de l'organització municipal".

Més info: El pressupost municipal es votarà en un Ple Extraordinari abans de Nadal

Esquerra afirma que la proposta de pressupost del govern és "continuista": "Aquest fet delata que ni aquells eren uns pressupostos adients al moment de pandèmia COVID, a la crisi econòmica, social i sanitària generada per aquella, ni els que ara es presenten serveixen per a sortir d'aquesta situació". A més, ERC assenyala que també existeix una manca d'execució pressupostària dels comptes de 2021. "Les previsions ens situen que les finances municipals acabaran el 2021 amb superàvit i un romanent de tresoreria de 10 milions d'euros", apunten, i afegeixen que aquest superàvit "obligaria el govern a innovar, fer noves polítiques dinàmiques, resolutives i que s'executin realment, i no uns pressupostos deficients tant pel que fa a les necessitats de la ciutat com la dels seus habitants".

D'aquesta forma, ERC considera que cal fer un replantejament global dels ingressos i dels serveis públic de la ciutat, així com canvis organitzatius per fer-ho possible. Els republicans critiquen que la proposta del govern del PSC està "anquilosada en el temps" i que no s'anticipa als problemes existents. Alhora, Esquerra fiscalitza el fet que el govern mantingui l'externalització dels serveis alhora que es considera un govern d'esquerres "amb el silenci còmplice d'altres partits".

ERC apunta mancances legals, metodològiques i tècniques

En un comunicat, Esquerra assenyala les mancances que el grup municipal troba en el Pressupost proposat pel govern. Entre altres qüestions, el grup municipal demana que els pressupostos tinguin "perspectiva de gènere, de conformitat amb allò aprovat pel ple municipal el setembre de 2018, en moció presentada per ERC". Així mateix, reivindiquen més detalls sobre l'aplicació del pressupost en les accions que recull el Pla Estratègic de Ciutat i sobre les partides per a medi ambient en el marc de la declaració d'emergència climàtica aprovada.

Sobre aspectes tècnics, els republicans demanen que s'atengui els informes tècnics desfavorables del pressupost "en especial quan indiquen que la quantificació errònia de la plantilla pot perjudicar l'organització a l'hora de definir i executar polítiques de personal". També consideren que parar atenció a aspectes com "les desviacions pressupostàries, el no compliment de la regla de la despesa, els incompliments del pla econòmic i financer", i critiquen "l'augment absurd de l'endeutament municipal demanant un préstec per inversions de 2,5 milions d'euros quan, com s'ha dit, l'ajuntament té superàvit, un romanent milionari i l'execució de les inversions és tan baixa".

Crítiques a l'actuació del govern

Per una altra banda, ERC també destaca al seu comunicat que s'observa "un augment d'aquelles partides destinades a campanyes de Nadal, carnaval, subvencions al teixit associatiu, premis literaris, cavalcada de reis i festes majors i de barris, o comunicació institucional. Per contra, trobem a faltar majors increments en partides de serveis i benestar social, suport al comerç local, polígons industrials, arrengament de l'espai públic o en mobilitat". A més a més, critiquen manca d'anàlisi integral en les actuacions a l'espai públic i de planificació de les inversions.

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.