El mapa que regula la contaminació acústica, aprovat al ple municipal

El ple municipal s'ha celebrat aquest dijous 25 de març

El ple municipal del mes de març a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha aprovat de forma inicial el mapa de capacitat acústica de la ciutat, el qual marca els nivells acústics al municipi. En aquesta sessió, també s'ha aprovat destinar 240.000 euros a una campanya de vals de consum al comerç local.

Mapa de capacitat acústica

El ple municipal ha aprovat inicialment el Mapa de capacitat acústica de Cerdanyola. L'objectiu és complir la Llei del 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, la qual estableix mesures per corregir i prevenir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions en les zones urbanes i nuclis de població. El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, i estableix les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s'incorporen els usos del sòl.

El conjunt de l'oposició ha demanat més informació al govern sobre les accions que farà l'Ajuntament per regular la contaminació acústica, considerant que la qüestió del soroll condiciona altres aspectes de la ciutat. PSC, ERC, Ciutadans, En Comú Podem, Junts per Cerdanyola i PP han votat a favor, mentre Guanyem Cerdanyola s'hi ha abstingut demanant més concreció en les mesures que aplicarà el govern.

Conveni per fer una campanya de vals de consum

El ple també ha aprovat una modificació del pressupost, de forma inicial, per a dues inversions. PSC, ERC, Ciutadans, En Comú Podem, JxC i PP han votat a favor, mentre Guanyem Cerdanyola s'hi ha abstingut.

Per una banda, es planteja destinar 240.000 euros a un conveni de l'Ajuntament amb la Cambra de Comerç de Sabadell per fer una campanya de vols de consum entre els comerços de Cerdanyola. Per una altra banda, la modificació preveu destinar 17.972 euros al servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats especials durant l'horari de menjador.

Gestió del PEM Guiera

Durant la sessió plenaria del mes de març, també s'ha aprovat inicialment la modificació de la memòria justificativa, projecte d'establiment i reglament del Servei del PEM Guiera. La proposta del govern local planteja la gestió pública del Servei a través d'una empresa a qui s'atorgarà el Servei. El regidor d'Esports, Óscar Pons, ha destacat que no tanquen la porta a què quan passin dos anys l'empresa municipal, Cerdanyola Promocions, pugui passar a assumir la gestió pública total del Servei.

El regidor del PP, Manuel Buenaño, ha criticat que no s'hagi apostat directament per Cerdanyola Promocions per gestionar l'equipament esportiu. Des d'En Comú Podem, Isaac Martínez també ha preguntat al govern quina feina s'està fent perquè en dos anys sigui viable la gestió a través de l'empresa municipal. També ha coincidit en l'aposta per Cerdanyola Promocions el regidor d'ERC, Íñigo Enterria.

La regidora de Guanyem, Laura Benseny, ha estat la més crítica amb la proposta del govern. Benseny també ha apostat per la gestió a través de Cerdanyola Promocions i ha criticat que el canvi en la gestió consisteixi en donar a una empresa els serveis que ara fan tres. La regidora també ha considerat que en l'expedient de la proposta no es justifica adequadament que és l'opció més adient per a l'equipament.

Mostrant-se a favor de la proposta, Pau Ortolà, de Ciutadans, ha assegurat que en les instal·lacions esportives és adient fer una gestió publicoprivada, i ha demanat que es valorin els primers exercicis del Servei per valorar si funciona correctament. Per la seva banda, Joan Sánchez de JxC ha assenyalat que és una "sortida raonable i realista". PSC, Ciutadans I Junts han votat a favor, ERC, ECP I PP s'hi han abstingut i Guanyem ha votat en contra.

Sessió telemàtica del ple municipal del mes de març.

Sessió telemàtica del ple municipal del mes de març. 

Aprovats els comptes municipals de 2019

Com a propostes del govern, també s'ha aprovat el compte general de l'exercici 2019 integrat pel compte general de l'Ajuntament i els comptes de l'empresa municipal Cerdanyola Promocions. PSC, ECP i JxC ha votat a favor i la resta de partits s'hi han abstingut.

El govern del PSC ha donat compte de dues qüestions: dels canvis en el cartipàs motivats per les noves funcions del regidor David González, que recentment ha estrenat càrrec com a diputat al Parlament de Catalunya; de l'aprovació del Pla d'Actuació de Mandat, que estableix el marc estratègic i el marc operatiu municipals, definint les accions i els projectes a realitzar en el període 2019-2023. A més, també s'han aprovat tres punts per la compatibilitat del personal funcionari per a l'exercici d'activitat en el sector públic.

Totes les mocions aprovades

Com a acord de la Junta de Portaveus - el que significa que es compta amb el suport de tots els partits -, s'ha aprovat manifestar el suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

Per una altra banda, s'ha aprovat la moció de Guanyem Cerdanyola, Ciutadans i PP referent al Tribut Metropolità. En concret, s'insta al govern de Cerdanyola a demanar a l'AMB la suspensió de la implantació del tribut en els 18 municipis de la segona corona pels anys 2021 i 2022, en els quals s'haurà d'establir les mesures correctores de les mancances que denuncien els tres partits. També demanen que s'exigeixi a l'AMB que es retornin els diners pagats de més, que es reformi "el sistema de finançament amb l'objectiu de fer-lo més just, igualitari i equitatiu" i que es constitueixi una taula de diàleg per tractat aquesta qüestió. Ciutadans, Guanyem, ECP, JxC I PP han votat a favor mentre PSC i ERC s'hi han abstingut.

També s'han aprovat les tres propostes d'En Comú Podem. En primer lloc, el ple ha donat el vistiplau a demanar al govern local que posi en marxa el Servei municipal d'atenció psicològica a la ciutadania de Cerdanyola. Tots els partits han votat a favor excepte el PSC, que s'hi ha abstingut.

En segon lloc, s'ha decidit instar el govern de la ciutat a prendre un seguit de mesures per controlar les activitats a Collserola i protegir el parc natural. Entre les accions que proposen hi ha fer campanyes informatives i aprovar l'ordenança municipal reguladora dels usos i activitats en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. De nou, tots els partits han votat a favor excepte el PSC, que s'hi ha abstingut. En tercer lloc, i amb els mateixos vots que les dues mocions anteriors, s'ha aprovat demanar que l'Ajuntament estudiï noves formes de gestió dels residus urbans.

Tot seguit, s'ha aprovat la moció de Ciutadans per instar l'Ajuntament a l'estudi d'un augment de les sancions per als responsables de les accions incíviques, sigui augmentant els barems o el grau de sanció de lleu a greu. ERC, Cs, JxC i PP han votat a favor, ECP ha votat en contra I PSC I Guanyem s'hi han abstingut.

També s'ha aprovat la proposta d'ERC per exigir al govern local que actualitzi "l'anàlisi de riscs dels plans existents en el termini no superior a sis mesos" i, en el mateix termini màxim, que faci l'anàlisi dels riscs sísmics, de nevades, de transport de viatgers per ferrocarril, de transport de mercaderies perilloses, de vent i radiològic per tal de disposar del Document de protecció municipal (DUPROCIM). ERC, Cs, Guanyem, JxC I PP han votat a favor mentre PSC i ECP han votat en contra.

En la moció, indiquen hi ha tres plans caducats: el Pla bàsic d'emergències municipals, el Pla d'actuació municipal per risc d'incendi forestal i el Pla d'actuació municipal per risc d'inundacions. A més, assenyalen que hi ha sis plans més que haurien de definir-se, ja que encara no existeixen a la ciutat: Pla d'actuació municipal per risc de nevades (Neucat), Pla d'actuació municipal per risc de moviments sísmics (Sismicat), Pla d'actuació municipal pel risc d'emergències pel transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), Pla d'actuació municipal per risc d'accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera i per ferrocarril (Transcat), Pla d'actuació municipal per risc de vent (Ventcat) i Pla d'actuació municipal per a emergències radiològiques (Radcat).

Més info: El carril bici i el tribut metropolità centren l'Audiència Ciutadana

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.