Es disol la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola, Ripollet i Montcada

La Mancomunitat Cerdanyola-Ripollet es va formar l'any 1956 i Montcada s'hi va afegir l'any 2000

Els Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac han decidit disoldre la Mancomunicat Intermunicipal que agrupava els tres municipis i que existia des de l'any 2000.

Què és la Mancomunitat Intermunicipal?

 La Mancomunicat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada és una entitat pública formada per tal de desenvolupar projectes d’interés comú per als tres municipis i l’execució de diferents finalitats de competència municipal, tal com es descriu des de la mateixa entitat. 

L'inici d'aquest ens és la creació de la Mancomunitat Cerdanyola-Ripollet el 2 de febrer de 1956 i, segons constava als seus estatuts fundacionals, tenia com a funcions, a banda de serveis d’interès comú, contribuir al sosteniment de la caserna de la Guàrdia Civil i de l’Assemblea de la Creu Roja. Posteriorment, el 4 d’octubre de l'any 2000, s’hi va incorporar l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Des de l'entitat recorden que l’any 2015, les alcaldies que integren la Mancomunitat van reflexionar sobre la necessitat de repensar i donar un nou impuls a aquest ens. "L’estructura actual, amb presidències rotatòries i sense cap figura pròpia de Secretaria, Intervenció o Tresoreria, entre altres factors, fan que no sigui possible donar resposta àgil als veritables problemes dels municipis que integren la Mancomunitat", assenyalen els tres ajuntaments. A més, destaquen que cal tenir en compte que també hi ha altres administracions supramunicipals amb més recursos, sobretot econòmics, que actuen en el territori, com són el Consell Comarcal del Vallès Occidental, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o la Diputació.

"També actualment es donen noves formes de col·laboració entre els tres municipis, més àgils i senzilles, que poden donar solució a les diferents problemàtiques que poden anar sorgint", argumenten. Un exemple, expliquen, són els convenis de col·laboració o acords per a rebre subvencions, com és el cas dels polígons industrials, entre Ripollet i Montcada; o la reclamació conjunta entre els municipis de Montcada, Ripollet, Cerdanyola i Barberà, per a la reivindicació de la construcció de l’hospital Ernest Lluch.

Tots aquests arguments han fet que els tres ajuntaments arribin a la conclusió que la millor opció actualment és la dissolució de la Mancomunitat i la potenciació d’altres formes de relació entre els municipis que la integren.

Treball conjunt per als barris Pont Vell, Tiana i Quatre Cantons

En una assamblea celebrada aquest dilluns 4 d'octubre, l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos, i els alcaldes de Cerdanyola, Carlos Cordón i de Ripollet, José M. Osuna, han destacat la bona entesa existent i la voluntat política de continuar treballant en projectes beneficiosos pels tres municipis. En aquest sentit, les alcaldies de Ripollet i Cerdanyola han manifestat la seva voluntat de treballar conjuntament i crear un nou espai de treball i participació entre els dos municipis, on s’atengui les necessitats de les persones del barri compartit de Pont Vell, Tiana i Quatre Cantons. "Un òrgan més proper a la ciutadania, que possibiliti un abordatge més integral de les seves necessitats, amb una perspectiva més transversal, holística i integradora", assenyalen.

La data efectiva de dissolució i extinció de la Mancomunitat, en la qual hauran d’estar liquidats tots els drets i obligacions, serà el 31 de desembre de 2021, data fins la qual la Mancomunitat continuarà atenent els seus serveis i obligacions contractuals.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.