El risc d'incendi continua sent molt alt a Cerdanyola i Collserola

Des del Parc Natural de Collserola es demana no accedir a les zones forestals

Cerdanyola del Vallès continua una jornada més en risc molt alt d'incendi. Agents Rurals inclouen el municipi en el nivell 3 del Pla Alfa, que restringeix l'activitat a les zones forestals per evitar incendis. Més 250 municipis es troben en la mateixa situació.

Més info: Cerdanyola, entre els municipis inclosos en el Pla Alfa per risc d'incendi

A la ciutat és especialment delicat l'estat del Parc Natural de Collserola, on s'han tancat miradors i es recomana no accedir al Parc Natural mentre duri aquest episodi d'altes temperatures i risc alt d'incendis forestals.

Restriccions a zones forestals

Estar inclós en el Pla Alfa nivell 3 significa que queden suspeses les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l'entorn immediat de les edificacions on es dormi i es limita la circulació motoritzada en el medi natural, exceptuant residents i activitats inajornables.

A Collserola s'han tancat els principals miradors del Parc Natural i els aparcaments no vinculats a restauració. També s'han anul·lat totes les activitats autoritzades durant aquest període. Alhora, també s'estan senyalitzant els principals accessos per tal d'avisar a les persones que visiten l'espai d'aquesta situació i de la recomanació de no accedir-hi. A més a més, el restaurant Can Coll ha tancat la zona de barbacoes fins al 18 d'agost per disminuir el risc d'incendi d'acord amb la normativa del Pla Alfa.

Preocupació del veïnat

L'Associació de Veïns del barri de Can Cerdà, que es troba immers a Collserola, ha emès un comunicat manifestant la seva preocupació per l'alt risc d'incendi a la zona. El veïnat assenyala que l'Ajuntament no ha recollit les restes de la poda que es va fer el febrer d'aquest any. L'AAVV assegura que valoren positivament la poda que es va fer, però demanen que es retirin les restes per disminuir el risc d'incendi al barri.

A més a més, demanen que s'intensifiqui el control d'accessos al Parc que hi ha a Cerdanyola i que se'ls convoqui a una sessió de prevenció d'incendis per saber com actuar davant situacions d'emergència.

A data del 24 de juliol, segons el Parc Natural de Collserola, a Cerdanyola s'han produït dos incendis des que es va iniciar la campanya d'enguany. A tot Collserola se n'han produït 28, tenint en compte els nou municipis que el comparteixen

Més vigilància

Des del Parc Natural de Collserola destaquen que s'ha ampliat el dispositiu de vigilància d'incendis forestals amb la incorporació de l'equip de manteniment que realitza tasques de vigilància i informació en el territori.

Demanen que, en cas de detectar foc o fum, cal alertar els serveis d'emergències trucant el 112.

Restriccions

Cal tenir present que, davant d’aquest escenari, la Generalitat de Catalunya ha activat simultàniament en fase d’Alerta el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) i el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i ha establert les següents mesures i recomanacions per ajudar a evitar els efectes de l’onada de calor i l’alt risc d’incendis forestals en els municipis que es troben en nivell 3 del Pla Alfa:

  • Es suspenen les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a en algun nucli habitat o població.
  • Es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l’entorn immediat de les edificacions on es dormi.
  • Es suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs.
  • Es suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes.
  • Es restringeix l’ús d’eines (bufadors, serres radials, …) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s’han d’utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat.
  • Es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables).

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.