contingut promocionat
Torres & associats L

 

Tot el que has de saber sobre la pensió compensatòria

Hem de distingir clarament entre la pensió d'aliments i la pensió compensatòria

Quan tramitem un divorci a Torres & Associats Advocats, el primer que fem és explicar amb detall al client, o clients si es planteja de mutu acord, els conceptes que cal tenir en compte, a nivell jurídic a l'hora de divorciar-se.

Així distingim clarament entre la pensió d'aliments (que correspon als fills) i la pensió compensatòria que és la quantitat econòmica que ha de percebre un dels cònjuges de l'altre en el supòsit que el divorci provoqués al primer un desequilibri econòmic. Aquesta quantitat pot ser fixada de mutu acord, si així es planteja el divorci o, en cas que aquest no hagi estat possible, per part del jutge segons ho sol·liciti la part necessitada.

Els salaris, propietats i altres situacions econòmiques de cada cònjuge són importats a l'hora de determinar correctament l'import. Cal tenir en compte que aquesta pensió pot ser de caràcter vitalici o temporal.

Com afecte la pensió compensatòria durant les mesures provisionals

És important saber també que la pensió compensatòria no es pot fixar en la peça de mesures provisionals que, recordem, dicta el jutge per poder regular les situacions d'interinatge fins a arribar a la sentència, i que han de concretar-se en la pàtria potestat dels fills menors d'edat, la guarda i custòdia d'aquests fills, la pensió d'aliments, el règim de visites, l'ús i gaudi del qual era el domicili de la parella i les contribucions a les càrregues del matrimoni (pagament d'hipoteca, etc).

El nostre departament de dret de família pot assessorar-los sobre aquests punts.

Més informació