Les obres a Fontetes reforçaran el mur i la passarel·la del Riu Sec

L'Ajuntament va posar en marxa el 13 d'octubre un projecte d'obres al carrer Reis per reforçar el mur del Riu Sec i la passarel·la de vianants de Fontetes, seguint un pla hidràulic

L'Ajuntament de Cerdanyola ha iniciat un projecte d'obres al carrer dels Reis a l'alçada del pla de les Alzines, que des del 13 d'octubre ha obligat a tallar la zona d'estacionament entre el Riu Sec i la plaça del Mercat de Les Fontetes. Urbanisme vol fer un recreixement del mur del Riu Sec d'un màxim de 100 cm, a més d'aixecar la passarel·la de vianants situada a l'alçada de l'Escola Les Fontetes del carrer Reis a l'alçada de l'escola Les Fontetes -l'anomenat pont d'Adif. Tots dos projectes donen resposta a un estudi hidràulic.

Més info: Se suprimeix l'estacionament no regulat de la plaça davant del Mercat de les Fontetes

Recreixement del mur existent

D'acord amb l'estudi hidràulic es proposa el recreixement del mur del riu amb un de nou d’alçada variable fins a un màxim de 100 cm, que anirà ancorat al mur existent de la banda del carrer Reis. Aquesta ampliació es farà des d'uns trenta metres aigües avall del pont d'Avinguda Primavera fins al pont d'Adif, en una longitud aproximada de 300 metres. A part de reforçar el mur existent, des d’un punt de vista arquitectònic el nou mur servirà també de protecció de seguretat als vianants, actuant per tant com a barana. En alguns punts, aquesta es suplementarà amb un passamà per assolir una mínima protecció de 110 cm.

Durant el procés de construcció s'haurà de preparar prèviament la superfície de recolzament i foradar el mur existent, per després instal·lar les armadures d’espera que serviran d’ancoratge del nou mur. Per aquesta solució s’ha considerat com hipòtesi que el mur existent és prou resistent i segur com per fer els nous ancoratges i construir el nou mur a sobre. La direcció facultativa i executiva hauran de verificar la idoneïtat de les característiques tècniques del mur existent.

Elevació de la passarel·la de vianants

Pel que fa a l'aixecament de la passarel·la de vianants, en concret es preveu suplementar 60 cm amb una estructura d'acer en bigues. Caldrà primer desmuntar els vidres laminats de la barana i tornar-los a muntar un cop les operacions d'elevació s'hagin acabat. També s'haurà de desconnectar l'escomesa elèctrica de l'enllumenat, que caldrà reformar i tornar a connectar un cop finalitzi la recol·locació.

Per a l'elevació de la passarel·la s'utilitzarà una grua autopropulsades de fins a 120 Tn, i gats hidràulics i falques per assegurar l'element mentre es fan els treballs de soldadura. Les obres s'aprofitaran per substituir la barana de vidre -malfeta per vandalisme-, per una d’acer galvanitzat.

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.