Imatges històriques dels Tres Tombs a Cerdanyola

Més informació
Els Tres Tombs i la tradició del cavall a Cerdanyola