Obert el termini d’informació pública de la Modificació del PGM per a la construcció de l'hospital

L’acord d’aprovació inicial va ser el 9 de febrer i el termini d’informació pública serà de dos mesos

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha obert el termini d’informació pública de la Modificació del Pla General Metropolità per a la construcció del nou hospital en els terrenys de la Redosa, entre Cerdanyola, Montcada i Ripollet.

Els documents aprovats es poden consultar des del passat 30 de gener i durant dos mesos a comptar des del dia d'obertura del termini. Les persones interessades ho podran fer mitjançant el web de l’AMB, a la Secretaria General (carrer seixanta-dos (62), número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona) o bé a través de mitjans electrònics, prèvia sol·licitud a través del correu secretariaamb@amb.cat.

Més info: Llum verda a la modificació urbanística per a la costrucció de l'hospital Ernest Lluch

 

Hospital i transformació urbana 

L’objecte de la Modificació Puntual del Pla general metropolità (MPGM) és transformar la carretera N-150 en una avinguda metropolitana que permeti construir un nou hospital de proximitat  en una posició central i accessible des dels municipis als quals ha de donar servei: Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac i Badia del Vallès. 

L’àmbit al qual afecta la Modificació se situa en la confluència dels termes municipals de Cerdanyola, Montcada i Ripollet i comprèn els sòls ubicats entre el riu Sec, la línia R4 de Rodalies, la riera de Sant Cugat i l’autovia C-58 amb una superfície total de 59,95 hectàrees. Es proposa destinar a sòl urbà 143.282 m², sòl urbà no consolidat 7.700 m², sòl urbanitzable delimitat 96.750 m², sòl urbanitzable no delimitat 213.797 m² i sòl no urbanitzable 138.011 m².

D’aquestes dades es desprèn que la MPGM inclou una notable disminució del sòl urbanitzable no delimitat que va en favor d’incrementar el sòl no urbanitzable i el sòl urbanitzable delimitat. Així mateix, s’incrementa lleugerament el sòl urbà no consolidat i també el sòl urbà per tal d’adequar el planejament a la realitat existent.

Més info: L'avinguda del Vallès, exemple de transformació urbana per a 34 països

 

Descripció de la proposta d’ordenació

La MPGM suggereix la transformació de l’N-150 en una avinguda metropolitana amb una reserva de sòl qualificat com a sistema viari de 30 metres d’amplada, seguint el traçat rectilini de l’actual carretera nacional. La Modificació exposa ubicar el nou hospital en el front de l’N-150 i davant del riu Sec fixant una reserva de sòl qualificat com a sistema d’equipaments metropolitans de 18.501 m². Així mateix, també fixa la reserva de sòl qualificat com a sistema viari per construir un vial lateral a l’hospital que possibiliti la implantació dels diversos accessos necessaris. La MPGM recull delimitar un sector de planejament derivat en sòl urbà que té com a objectiu integrar l’àmbit dels habitatges.

D’altra banda, la MPGM inclou els terrenys situats al costat sud del riu Ripoll, entre l’autovia C-58 i el polígon de la Ferreria, els quals tenen una important funció ecològica i es proposa classificar aquests sòls com a no urbanitzables i qualificar-los també com a sistema de parc forestal de Collserola.

Finalment, la MPGM planteja realitzar un seguit d’ajustos per tal d’adequar el planejament urbanístic a realitat existent proposant reconèixer els terrenys on s’ubica el CAP Cerdanyola-Ripollet, qualificant els sòls com a sistema d’equipaments comunitaris; identificar el vial que connecta el carrer del Vapor amb la via de cornisa qualificant els sòls com a sistema viari; suprimir les reserves viàries situades al voltant de la Torre de na Joana; desafectar la parcel·la industrial situada a l’encreuament entre els carrers del Vapor i del Gas; i augmentar la reserva de sòl d’equipaments al voltant de l’edifici existent catalogat de la Torre de na Joana, amb la finalitat de facilitar la seva rehabilitació.

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.