La contaminació acústica i el PEM Guiera, al ple municipal del mes de març

El ple se celebra aquest dijous 25 a les 17 h

El ple municipal del mes de març a Cerdanyola del Vallès, que se celebra aquest dijous 25 de març a les 17 h, tindrà la modificació del pressupost i el mapa de capacitat acústica de la ciutat com a principals protagonistes. A més, es proposarà al ple aprovar inicialment el reglament del servei públic del PEM Guiera.

Contaminació acústica

El govern local proposarà a la resta de grups municipals aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica de Cerdanyola. L'objectiu és complir la Llei del 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, la qual estableix mesures per corregir i prevenir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions en les zones urbanes i nuclis de població. El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, i estableix les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s'incorporen els usos del sòl.

Per una altra banda, el govern plantejarà aprovar inicialment una modificació del pressupost municipal i demanarà autoritzar la compatibilitat personal laboral per a l'exercici d'activitat en el sector públic de tres treballadors del consistori. A més, el govern del PSC donarà compte de dos qüestions: dels canvis en el cartipàs motivats per les noves funcions del regidor David González, que recentment ha estrenat càrrec com a diputat al Parlament de Catalunya; de l'aprovació del Pla d'Actuació de Mandat, que estableix el marc estratègic i el marc operatiu municipals, definint les accions i els projectes a realitzar en el període 2019-2023.

Quant al PEM Guiera, el govern demanarà al plenari aprovar inicialment la modificació de la memòria justificativa, projecte d'establiment i reglament del servei del PEM Guiera. La proposta pretén regularitzar la gestió pública que es fa de l'equipament.

El Tribut metropolità i l'atenció psicològica pública, a les mocions

En l'apartat de les mocions, els grups municipals plantejaran sis propostes que consten a l'ordre del dia del ple. A més, ERC demanarà incloure d'urgència una setena moció referent als plans de protecció civil i d'emergències de la ciutat.

 

Més info: ERC proposarà al ple definir els plans de protecció civil i d'emergències obligatoris a la ciutat

Com a acord de la Junta de Portaveus - el que significa que es compta amb el suport de tots els partits -, s'aprovarà manifestar el suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

Per una altra banda, Guanyem Cerdanyola, Ciutadans i PP presentaran una moció referent al Tribut Metropolità. En concret, s'insta al govern de Cerdanyola a demanar a l'AMB la suspensió de la implantació del tribut en els 18 municipis de la segona corona pels anys 2021 i 2022, en els quals s'haurà d'establir les mesures correctores de les mancances que denuncien els tres partits. També demanen que s'exigeixi a l'AMB que es retornin els diners pagats de més, que es reformi "el sistema de finançament amb l'objectiu de fer-lo més just, igualitari i equitatiu" i que es constitueixi una taula de diàleg per tractat aquesta qüestió.

Des d'En Comú Podem faran tres propostes. En primer lloc, demanaran al govern local que posi en marxa el Servei municipal d'atenció psicològica a la ciutadania de Cerdanyola. En segon lloc, insten el govern de la ciutat a prendre un seguit de mesures per controlar les activitats a Collserola i protegir el parc natural. Entre les accions que proposen hi ha fer campanyes informatives i aprovar l'ordenança municipal reguladora dels usos i activitats en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. Per últim, ECP demanarà que l'Ajuntament estudiï noves formes de gestió dels residus urbans.

Per la seva banda, i com ja van anunciar en un comunicat, Ciutadans instarà l'Ajuntament a l'estudi d'un augment de les sancions per als responsables de les accions incíviques, sigui augmentant els barems o el grau de sanció de lleu a greu.

Més info: Ciutadans proposa augmentar les sancions a les persones que embruten la via pública