La violència masclista i el distintiu com a Ciutat de la Ciència centren el Ple Municipal

El Ple Municipal del mes de novembre se celebra el dijous 25 a les 17 h

Aquest dijous 25 de novembre se celebra el Ple Municipal del mes de novembre de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La sessió, que començarà a les 17 h per via telemàtica, tindrà com a temes centrals modificacions d'algunes ordenances fiscals, el manifest pel Dia Internacional de les Violències Masclistes i la distinció com a Ciutat de la Ciència i la Innovació, entre altres qüestions que es votaran.

Modificacions d'ordenances fiscals

El govern del PSC plantejarà al plenari l'aprovació de diversos punts i donarà compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2021 i del pla anual de control financer de l'exercici 2022.

Més info: El govern local proposa aprovar un "pressupost progressista" per a 2022

Entre els punts que es votaran, hi ha el canvi d'horari dels plens ordinaris a les 17 h. Abans de la pandèmia, els plens municipals presencials començaven a les 19 h, però amb el format telemàtic es va avançar a les 17 h. El govern també demanarà que es ratifiqui la resolució d'alcaldia perquè l'Ajuntament es personi com a part codemandada "en el recurs contenciós administratiu interposat per l'empresa Suministros de Arcilla contra l'aprovació definitiva del text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, promogut i tramès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona".

Per una altra banda, plantejaran l'aprovació de la modificació d'un apartat de l'acord del ple sobre el valor dels actius revertibles adscrits a la concessió de la construcció i explotació del PEM Guiera. També presentaran la modificació de les ordenances fiscals que regulen la taxa de llicències en l'àmbit urbanístic, la taxa del cementiri i l'ordenança que regula el preu públic per la prestació del servei d'emissora radiofònica municipal i la publicació d'anuncis al butlletí informatiu municipal.

A més a més, el govern local demanarà que el plenari accepti l'extinció anticipada del dret d'usdefruit a favor de Cerdanyola Opcions (empresa municipal ja desapareguda) dels terrenys que ocupa la benzinera de l'entrada a Les Fontetes. L'extinció està prevista per als 2023, però el govern demanarà que s'avanci i s'efectiu la reversió de la possessió dels terrenys i de les edificacions i instal·lacions a l'Ajuntament de Cerdanyola.

Distinció com a Ciutat de la Ciència

També durant el Ple de novembre, els grups municipals votaran si aproven la participació de l'Ajuntament de Cerdanyola en la convocatòria de la concessió de la distinció Ciutat de la Ciència i la Innovació corresponent a l'any 2021, que inclou la sol·licitud d'incorporació a l'Asociación de la Red INNPULSO (ARINN). Es tracta d'una xarxa finançada pel Ministeri de Ciència i Innovació que es defineix com a "fòrum de trobada d'aquells ajuntaments que pretenen avançar en la definició i aplicació de polítiques locals innovadores".

En un altre punt, ratificar l'acord de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola-Ripollet-Montcada i Reixac adoptat per l'Assemblea de la Mancomunitat en data 4 d'octubre de 2021.

 

Dia Contra les Violències Masclistes

Coincidint amb el 25-N, el ple votarà l'adhesió de Cerdanyola al manifest consensuat per la Generalitat, el Govern estatal i altres administracions contra la violència masclista. "Cal articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de violències masclistes ja existents però ara identificades i emparades per la llei 17/2020, i dotar-nos d'instruments efectius per a combatre-les", diu el manifest.

Més info: Implicació per acabar amb la xacra de la violència masclista: missatge de l'acte pel 25-N

En el mateix Ple, Guanyem Cerdanyola presentarà una moció de rebuig a les violències masclistes demanant accions concretes com: garantir la intervenció integral a les dones en situació de violències masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos previstos pel Pacte d'Estat; "l'empadronament immediat d'urgència de totes les dones migrades que viuen al nostre municipi per tal que no quedin excloses"; suspensions de pagaments i atenció de l'habitatge urgent per a dones en situació de precarietat i acollides a mesures d'Emergència Social, entre altres.

Mocions de l'oposició

En l'apartat de les mocions, Esquerra Republicana demanarà al plenari el reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal, i que es doti al municipi "d'un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d'espai físic al cementiri municipal i d'altres estratègies d'acompanyament".

El mateix partit plantejarà instar a l'Ajuntament "al compliment del PREMET25 i que implanti adequadament les propostes de millora del PLAMIR l'any 2022, per tal de poder assolir el 2025, com a mínim, una taxa de reciclatge del 55%". A més a més, ERC demanarà que el plenari aprovi una moció per instar al govern de l'Estat a crear un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d'ingressos que ocasioni la sentència sobre l'impost de plusvàlua "sobre les finances municipals, tant per aquelles transmissions efectuades durant els 15 dies en què no s'ha pogut exigir l'impost, com sobretot per aquelles transmissions anteriors que estaven pendents de liquidar i no es podran efectuar i les que no havien adquirit caràcter ferm i caldrà retornar als contribuents en base als fonaments de la sentència del TC".