Un de cada deu infants de Cerdanyola disposa de beca menjador

552 alumnes cerdanyolencs d'Infantil i Primària van rebre la beca menjador el curs 2021-2022

Es manté el nombre d'alumnes cerdanyolencs que necessiten una beca menjador per poder fer front a la despesa de menjar a l'escola. El curs 2021-22 es van atorgar 552 ajudes econòmiques d'aquest tipus a estudiants de Cerdanyola. El curs anterior se'n van atorgar 574. És una de les dades d'un informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La finalitat de les beques menjadors és donar suport a famílies en situació de vulnerabilitat, garantint un àpat de qualitat al dia i gaudint d’un temps educatiu.

"Els ajuts de menjador tenen un paper clau en la compensació de desigualtats i en la millora de les pautes d’alimentació saludables i sostenibles, en potenciar comportaments i habilitats adequades a la taula, en fomentar els hàbits d’higiene i en promoure l’autonomia i la responsabilitat en els processos que es desenvolupen", destaca el Consell Comarcal.

En aquest context, l'Ajuntament de Cerdanyola ha augmentat un 18,14% el pressupost destinat a beques escolars (tenint en compte el menjador o el material, entre d'altres ajuts), elevant el total fins als 638.000 euros el curs 22-23. L'any passat, el consistori cerdanyolenc va rebre un 7,27% més de sol·licituds per accedir a algun dels ajuts escolars municipals. 

Beques menjador a Cerdanyola

Un de cada deu estudiants cerdanyolencs rep una beca menjador a la ciutat. 552 alumnes d'Infantil, Primària i Secundària van rebre una beca menjador el curs 2021-22. La xifra ha disminuit en 22 infants respecte al curs anterior, però representa un augment en comparació al 2019-2020, quan s'hi van beneficiar 479. 

 

A Cerdanyola s'atorguen el 2,5% del total de les ajudes pel menjador del Vallès Occidental, i és el setè municipi amb menys incidència, lluny d'altres ciutats com Badia del Vallès (39,5%) Rubí (31,5%), Sabadell (29,2%) o Terrassa (28,5%). La mitjana comarcal és del 22,8%. En canvi, Sant Cugat, Castellar, Sant Quirze o Matadepera es troben per sota de Cerdanyola.

Enguany, el Departament d'Ensenyament ha incrementat el preu màxim del menjador, passant de 6,33 euros a 6,54 a les escoles on el servei de migdia dura 2,5 hores. Això vol dir que el menjador escolar costarà quatre euros més al mes aquest curs 22-23.

 

Més pobresa i vulnerabilitat

Malgrat el curs passat es van atorgar menys beques menjador que l'any anterior, a Cerdanyola es manté la tendència a un augment de la sol·licitud d'ajuts escolars. Aquest fenòmen es repeteix al conjunt de la comarca. "L’evolució creixent de les sol·licituds i de la concessió d’ajuts individuals de menjador són indicadors que ens aproximen a l’agreujament de la situació de risc de pobresa de les famílies", assenyala l'informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que afegeix: "Cada vegada més infants i joves de la comarca conviuen en famílies amb una renda familiar per sota del llindar de pobresa". "Un de cada 4 alumnes de la comarca amb l’ajut concedit té uns hàbits alimentaris irregulars o inadequats", emfatitza.

Nou de cada deu ajuts al Vallès Occidental es concedeixen pel 70% de l’import del menjador, mentre que només un de cada deu s'atorga tot el preu. Un dels requisits que es té en compte per l'atorgament de les ajudes és el nivell de renda de les famílies. 

Ajuts a escoles concertades i públiques

Les beques menjador estan destinades a alumnes de l'etapa infantil i obligatòria de centres públics i concertats. A Cerdanyola, el 87,5% de les beques menjador es destinen a alumnes de centres públics, mentre que el 12,5% correspon a les escoles concertades. 

Aquí pots obtenir més informació sobre les beques escolars a Cerdanyola.

A qui es donen les ajudes?

Les famílies compostes de dues persones adultes amb dos infants són les que han rebut una major proporció d’ajuts (25,7%), ja que també són les més nombroses en les sol·licituds. A continuació, se situen les de dues persones adultes i tres infants (20%). Aquesta tipologia de família té un elevat pes relatiu en els ajuts garantit del 100%, situant-se per sobre del 10%. Les famílies compostes per una persona adulta i un o dos infants són les que tenen una proporció més elevada del tram de 100%, per sobre del 16%.

A banda de la renda, també es valora el risc social de l'alumne. La principal causa per atorgar l'ajut són la detecció d'hàbits alimentació inadequats o irregulars, seguit de dificultat d'adaptació social, trastorn emocional o malaltia mental, absentisme escolar, vestimenta inadequada o manca d'higiene i trastorn alimentació.

Pel que fa a la situació de les famílies, els casos més habituals són aquelles amb problemes d’accés i manteniment de l’habitatge, seguit de les beneficiàries d’un ajut d'urgència social.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.

Més informació