Fernando Saavedra

Tècnic electrònic, amb diverses feines relacionades, des de 1990 operador de línia a Federal Mogul (antiga Jurid Ibèrica-Honeywell) -Col·laborador a Cerdanyola de l’AVAAC