Jordi Mena i Casamort

Jubilat laboralment però Republicà actiu, civilment.

Treballador des dels 14 anys, amb consciència de ser-ho. Apassionat per la cultura. Enamorat de l'amor, Cinèfag empedreït. Català sense complexes al temps que ciutadà del mon. Amant de les meves amistats. Aprenent permanent a ser pare, avi i parella.