Júlia Collignon Simó

Actuavallès és una associació sense ànim de lucre fundada el 1993 per donar resposta a les necessitats creades per l'epidèmia del VIH. Les línies d'acció van des de la promoció de la salut sexual, l'atenció a l'exclusió social, el sensellarisme, les persones amb VIH i el col·lectiu LGTBIQ. Perseguim la transformació social, promovem la diversitat i la defensa de drets. Donem una resposta comunitària a necessitats socials i de salut per a persones en situació de vulnerabilitat.