Nit Solidària

Antonio Manzanares (FADAM) recollint el xec de 3.440€
per Pol Prats Vila